Bir ürün veya hizmetin, geleneksel ya da dijital kanallar aracılığıyla tanıtımının yapılmasına reklam denir. Doğru strateji izlenerek yaratılan reklam, tüketici zihninde yer edinir ve akılda kalıcı olur. Bir reklamın akılda kalıcı olabilmesi için bulundurması gereken en önemli unsur da kreatif yani yaratıcı olmasıdır. Yaratıcı ve özgün olan bir reklam, benzer hizmeti veren diğer reklamlardan direkt olarak ayırt edilebilir, dolayısıyla kalıcı bir etkiye sahip olur.

neden reklam yapılır? 

Reklam, ürün veya hizmetin kitlelere duyurularak tanıtımının gerçekleştirilmesi için yapılır. Reklam yapmak, kitlelere ulaşıp tanıtım yapabilmek için en gerekli unsurdur. Reklam, geleneksel medya ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilebilir. Billboard, afiş, basılı yayın ya da televizyon aracılığıyla kitlelere ulaşmak mümkündür. Elbette teknolojinin bu denli geliştiği günümüzde geleneksel medya, reklam için yeterli değildir. İnternet ve sosyal medya kanalları kullanılarak çok daha geniş bir kitleye ulaşılabilir.

Reklamın ilk hedefi, ulaşmak istenen hedef kitleye ulaşmaktır. Hedef kitleye ulaşmak da geniş bir kitleye yapılan tanıtım ile mümkün olabilir. Ürün tanıtımı, potansiyel tüketiciyi bilgilendirir, ürün hakkında gereken bilgilere ulaşmasını sağlar. Doğru ve kreatif bir reklam, benzer hizmet ve ürünlerden farkını zekice gösterir, karar aşamasındaki tüketici etkileyerek kendine çekmeyi başarır.

kreatif reklam nasıl oluşturulur? 

  • Reklamın bir amacı ve ulaştırmak istediği bir mesajı olmalıdır.
  • Belirli bir stratejiye sahip olmalıdır. Sunulacak ürün/hizmet, hedef kitle, sunulacağı mecra gibi pek çok unsur ve değişken vardır. Hepsi göz önünde bulundurularak bir pazarlama stratejisi oluşturulmalıdır.
  • Hedef kitle üzerine fark yaratabilmek için diğer reklamlardan farklı olmak gerekmektedir. Bu da orijinal olmak yani kreatif bir reklam ile mümkündür.
  • Kreatif bir reklamın sınırları olmamalıdır. Aklın sınırlarını zorlamalı, vermek istediği mesajı tüketiciye aktarırken düşündürmelidir. Böylece zihinde kalıcı olması mümkün kılınabilir.
  • Ayrıntılara önem verilmelidir. Yaratıcı bir reklam, her küçük detayın farkında olarak oluşturulur ve kusursuz bir bütün olarak hedef kitleye sunulur.
  • Kreatif reklamın en ayırt edici noktası, farklı parçaları birbiri ile nasıl ilişkilendirdiğidir. En alakasız iki parçayı bile ahenk içerisinde bir araya getiren reklam, kreatifliğin sırrını çözmüş demektir.
  • Amaç, alt metin, hedef kitle derken reklamın bütün olarak estetik olması gerektiği noktası kaçırılmamalıdır. Hareketli ya da hareketsiz, hangi görsel tasarımın ürünü olursa olsun reklam; estetik ve sanatsal bir değere sahip olmalıdır.

kreatif reklama neden bütçe ayrılmalıdır?

Ürün ya da hizmetin reklamı belirlenen bir ücret karşılığında yapılır. Ürün/hizmetin reklamının yapılması, geniş bir kitleye ulaşması için gereklidir. Hizmetin geniş kitleye ulaşması demek, doğru tüketici kitlesine ulaşma imkânı demektir. Kaliteli ürünün tanıtımının yapılıp hedef kitleye ulaşması için belirli bir reklam bütçesi ayrılmalıdır. Kreatif bir reklam için ayrılacak bütçe, markanın uzun vadede kârlı çıkacağı, gerçekleştirilmesi gereken bir yatırımdır. Kreatif reklam sayesinde büyüyen marka, hedef kitlesinin zihninde pozitif bir imaj yaratır ve potansiyel reklamları da ilgiyle beklenir hale gelir.