Sosyal medya, kullanıcıların her türlü deneyimini anlık olarak paylaşıp reaksiyon almalarını bunun yanında diğer kullanıcılar ile interaktif olarak iletişim kurmalarını sağlar. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet kullanımı ve buna bağlı olarak sosyal medya kullanımı da artış göstermektedir. Kullanıcıların aktif bir şekilde rol aldığı sosyal medya platformları, markaların tüketici profilini analiz edip pazarlama stratejisi geliştirmesine olanak tanımaktadır. Sosyal medya pazarlarının, markanın tüketici isteklerini değerlendirmesi ve taleplerine karşılık vermesi gibi artıları vardır. Tüketiciden direkt olarak aksiyon alabilen marka, imajını buna göre şekillendirir. Dolayısıyla hem marka tüketici üzerinde hem de tüketici marka üzerinde etkili olmaktadır.

sosyal medyanın geleneksel medyadan farkı

  • Sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran en önemli özelliği iletişime getirdiği hızdır. Verinin paylaşımı ve alınan hızlı geri bildirim ile bilgi dağıtımı, taraflar arasında çok çabuk bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
  • Geleneksel medyada tek yönlü bir iletişim söz konusuyken, sosyal medyada çift yönlü interaktif bir iletişim vardır.
  • Geleneksel medyada içeriğin belirli bir zamanı ve mekânı vardır, erişim belirlenen sınırlarda gerçekleşir. Sosyal medya içerikleri, her yerde ve her an ulaşılabilir haldedir.
  • Geleneksel medyadaki tüketiciler aktif değildir, içerik tüketilir ve geri bildirim gerçekleşmez. Sosyal medya kullanıcıları aktiftir, geri dönüşler anlık olarak gerçekleşir.
  • Geleneksel medyada içerikler, yayın organlarında belirli bir ücret karşılığı paylaşılır. Sosyal medyada içerik paylaşmak ücretsizdir.

markanın sosyal medya kullanmasının avantajları

  • Markaların, sosyal medya aracılığı ile tüketicilerle iletişime geçme imkânı vardır. Marka, bu interaktif iletişim ile kullanıcı sorunlarına hızlı çözümler üretip marka imajına olumlu olarak katkı sağlayabilir.
  • Sosyal medya paylaşımları, hedef kitle analiz edilerek hazırlanmalı, ilgi çekecek ve beğeni toplayacak içerikler üretilmelidir. Kitle analizi sayesinde marka, etkileşim alacak içerik türlerini ön görebilir.
  • Marka, sosyal medya aracılığıyla hedef kitlesinden hızlı şekilde geri bildirim alabilmektedir.
  • Sosyal medya içerikleri, oldukça hızlı bir şekilde yayılır. Bu sayede marka iletmek istediği mesajı, çok kısa bir sürede binlerce insana ulaştırabilmektedir. 
  • Bir markanın doğru strateji uygulayarak gerçekleştirdiği sosyal medya kullanımı kendisine takipçi ve beğeni artışı olarak geri döner. Bu durum, marka imajını olumlu olarak etkileyen önemli bir unsurdur.

sosyal medya ve marka imajı

Sosyal medya kullanımı, pazarlama başta olmak üzere, pek çok alanda etkisini göstermektedir. Günümüzde, afiş, billboard veya televizyon reklamları tüketicilere ulaşmak için yeterli olmamaktadır. Sosyal medyanın revaçta olduğu bu rekabet ortamında, markalar geleneksel pazarlama yöntemlerine ek olarak tüketicilerin bulundukları tüm sosyal medya platformlarında aktif olmakta ve mesajlarını buradan da iletmektedirler. 

Yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan rekabet ortamının da etkisiyle tüketiciler, kendilerine sunulan ürün ve hizmetler arasında tercih yapmakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle markalar, tüketicilerin dikkatini çekmek için çeşitli stratejiler geliştirmek durumundadırlar. Bu durumda markayı rakiplerinden ayırıp ön plana çıkmasını sağlayacak nokta, gerçekleştireceği pazarlama stratejileridir. Günümüz şartlarında, sosyal medyayı doğru kullanarak oluşturulacak pozitif marka imajı, tüketici üzerinde etkili rol oynamaktadır. Markanın oluşturduğu imaj, karar sürecinde olan tüketici üzerinde doğrudan etkilidir. Bu noktada, hedef kitlenin zihninde pozitif bir algı yaratmak ve kalıcı olmaya çalışmak gerekmektedir. Marka, iletmek istediği tüm mesajları sosyal medya aracılığıyla ulaştırıp tüketicinin algısını şekillendirebilir. Benzer ürün ve hizmetler arasında seçim yapacak karar aşamasındaki tüketiciye, kendi farkını anlatıp akılda kalıcılığını arttırması mümkündür. Dijital platform stratejilerini en doğru şekilde geliştirmek ve tüketiciye doğru şekilde ulaştırmak gerekir. Sosyal medya, markalara önemli fırsatlar sunan, değerlendirilmesi gereken bir pazar alanıdır. 

Join the discussion 1,207 Comments